Tietosuojakäytänteet

Asiakkaiden, työntekijöiden ja vierailijoiden tietosuoja on meille erittäin tärkeää. Näidentietosuojakäytänteiden tarkoituksena on kertoa, miten me keräämme, käytämme, luovutamme,siirrämme ja säilytämme henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellessämme noudatamme Virossa voimassa olevialakeja, muun muassa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka mahdollistavat yksityishenkilön tunnistamisen.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tavoite

OÜ Puit & Ehitus käsittelee henkilötietoja tavoitteidensa saavuttamiseksi ja tarjotakseen parastamahdollista palvelua.

Keräämme asiakkailtamme mahdollisimman vähän henkilötietoja. Kerätythenkilötiedot:

 • yhteystiedot (etu- ja sukunimi, yritys, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite),
 • ostohistoria, ostomieltymykset, muut asiakasviestinnässä saamamme tiedot.

Tietojen käsittelyä tarvitaan, jotta voimme tarjota asiakkaille heidän tilaamiaan palveluja.

Tietojenkäsittelyn perustana on vähintään sähköpostitse annettu henkilökohtainen suostumus, sopimus tai laki.

 1. Kerättyjen henkilötietojen käyttö ja käsittely

Käytämme keräämiämme henkilötietoja

 • laskutukseen;
 • palveluja (ja/tai tuotteita) koskevan tiedon lähettämiseen asiakkaalle;
 • asiakastyytyväisyyden mittaukseen.

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja vain niin pitkään kuin se on tarpeellista yllämainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Hävitämme keräämämme tiedot joko heti asiakkaan pyynnöstä tai saavutettuamme niille asetetun tavoitteen.

 1. Kerättyjen henkilötietojen muuttaminen ja poistaminen
 • Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää meiltä henkilötietojensa muuttamista. Muutosta koskeva pyyntö tulee esittäävähintään sähköpostitse.
 • Rekisteröity voi milloin tahansa käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi ja lähettää meillevähintään sähköpostitse henkilötietojensa poistamista koskevan pyynnön.
 1. Kerättyjen henkilötietojen jakaminen

Jaamme keräämiämme henkilötietoja viranomaisten vaatimuksesta tai sellaisissa tapauksissa, joissa niiden jakaminen on välttämätöntätilatun palvelun tarjoamiseksi.

 1. Henkilötietojen suoja
 • Toteutamme kaikki varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi. Vain valtuutetuilla henkilöilläon pääsy tietoihin niiden käsittelyä varten.
 • Ole hyvä ja ilmoita meille mahdollisimman pian sähköpostitse (info@nordtimber.ee),jos sinulla on syytä epäillä, että työntekijämme on lyönyt laimin näitä tietosuojakäytänteitä.
 1. Tietosuojakäytänteiden ehdot ja mahdolliset muutokset
 • Tietosuojakäytänteitä voidaan muuttaa tarvittaessa.

Muutoksista tiedotetaan kaikille kanta-asiakkaille ja ne julkaistaan yrityksemmeverkkosivuilla.

 • Rekisterinpitäjä on OÜ Puit & Ehitus. Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia,ole hyvä ja lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@nordtimber.ee

• Epäselvissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä Andmekaitse Inspektsioon -valvontaviranomaiseen tai alioikeuteen.